Prodej společností s.r.o., a.s., SE

Koupit ready made akciovou společnost u nás se vyplatí

Jsme specialisté na prodej akciových společností. Můžete u nás koupit ready made akciové společnosti, které jsou připravené téměř k okamžitému zahájení vaší podnikatelské činnosti. Akciovou společnost na vás převedeme do 1 týdne. Díky nám si ušetříte mnoho starostí a nepříjemných povinností, které založení a.s. běžně provázejí. Akciová společnost do vašeho podnikání vnese prestiž a probudí důvěru ve vašich klientech.

Proč spolupracovat s námi

Jsme specialisté na prodej a.s.

Kontaktujte nás

Companies.cz s.r.o.

Václavské náměstí 846/1

Palác Koruna, 3. patro

110 00 Praha 1

 

E-mail: info@companies.cz
Telefon:  +420 236 033 606
Mobil: +420 724 342 534

Ceny společností

založení s.r.o. (při obj. sídla na 24 měs.) od   6.200 Kč
založení s.r.o. (1 zakladatel) od 12.900 Kč
založení s.r.o. (více zakladatelů) od 17.900 Kč
ready made s.r.o. od 14.900 Kč
akciová společnost od 54.890 Kč
evropská společnost od 62.990 Kč

Základní kapitál a.s.

Akciová společnost je oblíbená právní forma, která funguje po celém světě. V Čechách se řadí mezi kapitálové obchodní společnosti a na její založení je potřeba částka ve výši alespoň 2 000 000 Kč nebo 80 tisíc eur, pokud v nich plánuje společnost vést účetnictví. Do začátku roku 2014 bylo možné založit akciovou společnost s veřejnou nabídkou akcií a kapitálem 20 000 000 Kč. Majetek akciové společnosti je rozdělen na obchodovatelné podíly - akcie.

U nás máte možnost koupit ready made akciové společnosti s plně splaceným základním kapitálem ve výši 2 000 000 Kč. Akciová společnost je zajímavou alternativou ke společnosti s ručením omezeným.

Když chcete koupit ready made akciovou společnost

Tato a.s. je zapsaná v obchodním rejstříku - má stanoven předmět podnikání, název, sídlo a přidělené identifikační číslo. Má uhrazeny všechny notářské poplatky a kolky. Má sepsány stanovy, kterými se řídí vnitřní organizace a.s. Umožňuje ustanovení nových členů v orgánech společnosti. Pokud se rozhodnete pro založit si akciovou společnost sami, zařizování těchto kroků se nevyhnete.

Na vaši žádost provedeme změnu jména, sídla, orgánů i předmětu podnikání. Převedeme na vás 100% obchodní podíl. Při koupi s.r.o. i akciové společnosti doložíme kopie všech sepsaných dokumentů.

Právní odpovědnost při koupi ready made a.s.

Akciová společnost jakožto právnická osoba ručí za závazky celým svým majetkem. Jednotliví společníci za závazky neručí a nemají tedy povinnost hradit ztrátu nebo dluhy společnosti. S akciovou společností nebo i s evropskou společností tedy podstupujete minimální riziko. Nemůžete přijít o svůj osobní majetek, jako to je třeba v případě podnikání jako OSVČ nebo ve veřejné obchodní společnosti.

Využijte našich služeb a kupte si ready made akciovou společnost, se kterou budete moci začít podnikat hned zítra.

 

Valná hromada

Orgány a.s. jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. Valná hromada je nejvyšším orgánem. Mezi její pravomoci patří například rozhodování o založení společnosti, o změnách stanov či vnitřní organizace společnosti nebo o statutárním orgánu. Na valné hromadě akcionáři rozhodují o rozdělení zisku či o úhradě ztráty. Rovněž schvalují účetní závěrku. Počet hlasů je dán počtem akcií. Valná hromada a.s. se schází minimálně jednou ročně.

Statutární orgán

Představenstvo je statutárním orgánem a.s. V jeho rukách je obchodní vedení a řízení společnosti. Členové jsou vedeni a odvoláváni valnou hromadou a svou činností odpovídají dozorčí radě, které předkládají různé účetní výkazy. Členové představenstva a.s. nemusí být majitelé akciové společnosti. Valná hromada i představenstvo se volí na maximálně pět let. Například u společnosti s ručením omezeným fungují jako statuturání orgán jednatelé.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je posledním orgánem a.s. Kontroluje činnost statutárního orgánu - účetnictví a další doklady. Musí mít minimálně tři členy, kteří jsou voleni valnou hromadou, případně i zaměstnanci společnosti.

Pokud se rozhodnete koupit ready made akciovou společnost, veškeré orgány si můžete sami personálně obsadit. Jelikož je jejich zřízení povinné, jsou všechny součástí předzaložené firmy od nás.

Koupě akciové společnosti potěší všechny náročné podnikatele, kteří se chtějí co nejdříve věnovat svému byznysu naplno. Pokud chcete vstoupit na zahraniční trhy, můžeme vám doporučit i koupi evropské společnosti.

 

Porovnání prodeje a.s. mezi lety 2013/2014

Od začátku roku 2014 díky zákonu o obchodních korporacích má akciová společnost povinnost splatit základní kapitál v minimální výši 2 000 000 Kč. Zákon již nehovoří o založení s veřejnou nabídkou akcií a kapitálem 20 000 000 Kč. O některých těchto změnách se dočtete i na stránce nejčastější dotazy. Do roku 2014 byla rovněž povinnost vytvářet rezervní fond pro krytí ztrát společnosti. Aktuálně jž není potřeba.

Dualistická nebo monistická struktura společnosti

Po vzoru evropské společnosti si zakladatel od roku 2014 může zvolit mezi dualistickým modelem řízení (který byl popsán výše) a monistickou strukturou. V té není nutné zřizovat představenstvo a dozorčí radu. Společnost řídí pouze jeden orgán, a to správní rada. V jejím čele může být statutární ředitel.

 
 

Proč koupit ready made akciové společnosti právě u nás

  • Máme bohaté zkušenosti s prodejem a zakládáním obchodních společností.
  • Své místo na trhu hájíme již více než 10 let.
  • Díky nám koupíte ready made akciovou společnost do 1 týdne.
  • Budete moci libovolně změnit název firmy, její sídlo i předmět podnikání.
  • Sázíme na otevřenost a férový přístup ke všem klientům.

Přečtěte si více informací o akciové společnosti. Zjistíte zde více o jejím kapitálu a orgánech společnosti. Také se dozvíte, co vše je součástí ready made a.s. z naší nabídky.