Prodej společností s.r.o., a.s., SE

Prodej evropské společnosti

U nás máte možnost zakoupit ready made evropskou společnost. Téměř okamžitě bude převedena na vaše jméno a vy budete moci během několika dní úspěšně zahájit svou podnikatelskou činnost. Zakládání firem se věnujeme již více než 10 let. Využijte našich zkušeností a objednejte si již založenou evropskou společnost. Koupě evropské společnosti vám ušetří mnoho času i starostí. Zajímavou alternativou je i založení SE na míru, kdy společnost více přizpůsobíme vašim konkrétním představám. Budete moci zaměřit čistě na svůj byznys a veškeré formality nechat na nás.

Proč spolupracovat s námi

Jsme specialisté na prodej SE

Kontaktujte nás

Companies.cz s.r.o.

Václavské náměstí 846/1

Palác Koruna, 3. patro

110 00 Praha 1

 

E-mail: info@companies.cz
Telefon:  +420 236 033 606
Mobil: +420 724 342 534

Ceny společností

založení s.r.o. (při obj. sídla na 24 měs.) od   6.200 Kč
založení s.r.o. (1 zakladatel) od 12.900 Kč
založení s.r.o. (více zakladatelů) od 17.900 Kč
ready made s.r.o. od 14.900 Kč
akciová společnost od 54.890 Kč
evropská společnost od 62.990 Kč

Evropská obchodní společnost - základní kapitál, sídlo firmy

Evropská společnost je nadnárodní forma podnikání, která je upravena nařízením Rady č. ES/2157/2001 o statutu evropské společnosti a směrnicí Rady 2001/86/ES řešící zapojení zaměstnanců. Dále se řídí vnitrostátními předpisy. Jedná se o akciovou společnost s mezinárodní působností, která může mít sídlo v kterémkoliv ze států Evropské unie. Minimální kapitál SE je dán částkou 120 000 EUR, která v případě české evropské společnosti je vyjádřena v korunách.

Evropská společnost SE od nás

Je zapsána v obchodním rejstříku - má stanoven předmět podnikání, název, sídlo a přidělené identifikační číslo. Má uhrazeny všechny notářské poplatky a kolky. Má sepsány stanovy, kterými se řídí vnitřní organizace SE. Umožňuje ustanovení nových členů v orgánech společnosti. Jestliže se rozhodnete pro založení evropské společnosti, můžete si jednotlivé kroky více specifikovat.

Na vaši žádost provedeme změnu jména, sídla, orgánů i předmětu podnikání. Převedeme na vás 100% obchodní podíl. Doložíme kopie všech sepsaných dokumentů.

Organizační struktura evropské společnosti

U evropské společnosti můžete volit ze dvou základních struktur. Od roku 2014 si s libovolnou strukturou můžete založit i akciovou společnost. V prvním případě se jedná o strukturu dualistickou, v druhém o monistickou. V čele obou zmíněných modelů vždy stojí valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti. Změny se týkají především výkonných a kontrolních funkcí, které jsou v každém systému přiděleny jiným orgánům.

Strukturu již založené evropské společnosti od nás můžete libovolně měnit a hned na začátku podnikání ji tak přizpůsobit svým představám.

 

Sídlo evropské společnosti

Evropská společnost může mít sídlo v libovolném státu Evropské unie. U nás si můžete pořídit nejen společnost se sídlem v Čechách, ale také v zahraničí. Pokud sídlo společnosti budete měnit, myslete na to, že tam, kde je sídlo, musí být i správní ústředí společnosti. Sídlo je možné přemísťovat. Jestliže chcete působit ve více státech unie najednou, stačí, když svou firmu přihlásíte jen v jednom z nich. Jestliže chcete působit především v zahraničí, je lepší rozhodnout se pro evropskou společnost než pro koupi či založení společnosti s ručením omezeným.

Volnost pohybu v Evropské unii

Sídlo naší evropské společnosti máte možnost přesunout do kteréhokoliv státu Evropské unie. Stačí si jen vybrat ten, který pro vás bude výhodný.Již založená evropská společnost přináší prestiž a u potenciálních klientů vzbuzuje vyšší důvěryhodnost. Její založení však není vůbec jednoduché. Pokud chcete začít s evropskou společností podnikat snadno a rychle, využijte našich profesionálních služeb. Za cenu od 62 990 Kč získáte hotovou společnost a nebudete si muset sami SE zakládat.

Dualistický nebo monistický systém

Dualistický systém je blízký českému prostředí. Setkáváme se s ním například v pojetí české akciové společnosti. Výkonná moc je svěřena představenstvu evropské společnosti a kontrolní dozorčí radě. Dozorčí orgán dohlíží na činnost představenstva a jeho členy jmenuje valná hromada. V případě monistického systému zde vystupuje jeden správní orgán, který má zároveň funkci řídící a dozorčí. V jeho čele stojí předseda. Členy tohoto orgánu jsou jmenováni valnou hromadou. Monistický systém SE je výrazně upraven předpisy jednotlivých členských států. Mezi těmito dvěma systémy si můžete od roku 2014 vybrat i u české a.s., u společnosti s ručením omezeným zůstává vše beze změn.

 

Proč koupit SE právě u nás

  • Jsme tradiční firma s bohatými zkušenostmi v oblastech prodeje a zakládání firem.
  • Evropskou společnost můžete získat již za 1 týden.
  • Můžete využít našeho odborného poradenství a lépe se zorientovat v problematice SE.
  • Umožníme vám snadnou změnu jména, sídla i předmětu činnosti vaší firmy.
  • Jednáme seriózně a veškeré naše služby dosahují profesionální úrovně.

Evropská společnost má výjimečné postavení mezi obchodními společnostmi. Jaká je její organizační struktura, jak je to se sídlem společnosti nebo co vše je součástí balíčku společnosti od nás?