Prodej společností s.r.o., a.s., SE

Založení akciové společnosti

Pro všechny náročné podnikatele jsme připravili nabídku na založení a.s. Společnost vám založíme na míru, dle vašich specifických požadavků. Rádi vám vyjdeme vstříc a zajistíme společnost, která bude moci od prvního dne působit na českém trhu. Založení akciové společnosti je velmi časově náročné. U nás můžete koupit ready made akciovou společnost již za 1 měsíc. Máte jistotu, že bude mít vyřízené veškeré náležitosti a že budou sepsány všechny nutné dokumenty.

Proč spolupracovat s námi

Jsme specialisté na založení a.s.

Kontaktujte nás

Companies.cz s.r.o.

Václavské náměstí 846/1

Palác Koruna, 3. patro

110 00 Praha 1

 

E-mail: info@companies.cz
Telefon:  +420 236 033 606
Mobil: +420 724 342 534

Ceny společností

založení s.r.o. (při obj. sídla na 24 měs.) od   6.200 Kč
založení s.r.o. (1 zakladatel) od 12.900 Kč
založení s.r.o. (více zakladatelů) od 17.900 Kč
ready made s.r.o. od 14.900 Kč
akciová společnost od 54.890 Kč
evropská společnost od 62.990 Kč

Založení akciové společnosti

Akciová společnost se zakládá zakladatelskou smlouvou - jedná se o typ společenské smlouvy. Pokud je zakladatelem pouze jedna právnická osoba nebo od roku 2014 i fyzická osoba, využije se zakladatelské listiny. Smlouvu musíte sepsat za přítomnosti notáře a udat v ní například obchodní jméno firmy a její sídlo, předmět podnikání, základní kapitál včetně jeho rozdělení na jednotlivé akcie a jejich jmenovitou hodnotu, počet akcií a emisní kurz nebo náklady, které přibližně investujete do své společnosti.

Živnostenské oprávnění a.s.

Dalším nezbytným dokladem jsou stanovy, které upravují vnitřní organizaci akciové společnosti. Od roku 2014 jsou součástí zakladatelské smlouvy/listiny. Jakmile tyto dokumenty sepíšete, můžete požádat o živnostenské oprávnění, případně o koncesi k provozování živnosti. Zakladatelé hradí celé emisní ážio a 30 % nominální hodnoty akcií. Zároveň je nutné odvést nepeněžní vklady. Následně můžete požádat o zápis do obchodního rejstříku.

Návrh na zápis do obchodního rejstříku

Sepište si společenskou smlouvu, pak nás kontaktujte a nechte si poradit s dalšími kroky, které je nutné podniknout. Připravíme stanovy, požádáme o vyřízení živnosti a o zápis do obchodního rejstříku. Podobně postupujeme i při založení s.r.o. na míru vašim požadavkům a možnostem. Samozřejmostí je i splacení základního kapitálu akciové společnosti.

 

Akcie společnosti

Akcie jsou cenné papíry, na které je rozdělen majetek akciové společnosti. Jedná se tedy o majetkové podíly, se kterými se pojí určitá práva. Akcie můžeme dělit dle několika hledisek, například na listinné a zaknihované nebo na akcie na jméno a na majitele.

Nejčastěji se akcie rozlišují podle druhu. Můžeme se setkat s akciemi zakladatelskými - emitují se při založení společnosti, dále s akciemi kmenovými - jejich vlastníci mají obvykle právo na podíl na zisku a na účast na valné hromadě akciové společnosti, dále právo na likvidačním zůstatku. Existují také akcie prioritní (s přednostními právy). Od roku 2014 je možné vydávat také akcie bez jmenovité hodnoty (takzvané kusové akcie).

Hlavní výhody a.s.

Jako akcionář neručíte za závazky společnosti. Není omezen maximální počet akcionářů a.s., společníkem se tedy může stát téměř každý. Ve svých klientech vzbudíte vyšší důvěryhodnost. S akciovou společností je spojena vyšší prestiž, stejně jako například s evropskou společností. Jako zakladatel a.s. budujete vlastní firmu, její historii a můžete ovlivnit dobré jméno. Z a.s. můžete vytvořit úspěšný rodinný podnik. Není problém navýšit kapitál nebo expandovat do zahraničí. Veškeré kompetence můžete upravit v zakladatelské smlouvě a ve stanovách společnosti. Jestliže nemáte dostatečný kapitál, můžete si u nás koupit s.r.o., která vyjde o něco levněji.

Akciová společnost nejen pro velké projekty

Řízení máte možnost svěřit do rukou statutárního orgánu. Můžete snadno optimalizovat své výdaje. Akciová společnost je vhodná i pro větší podnikatelské projekty a firmy, které očekávají prudký růst.

U nás si můžete objednat akciovou společnost, která bude přesně odpovídat vašim požadavkům. Ujasněte si představu o vašem budoucím podnikání, a pak se obraťte na nás. Rádi vám pomůže s vyřízením veškerých nezbytností. Neváhejte nás kontaktovat.

 

Proč využít založení a.s. u nás

  • Akciovou společnost můžete získat již za 1 měsíc.
  • Založíme vám a.s., která bude moci fungovat v konkurenčním českém prostředí.
  • V průběhu celého procesu založení firmy můžete čerpat z našich rad a zkušeností.
  • Společnost založíme dle vašich přání a možností.

Připravili jsme pro vás informace o založení a vzniku akciové společnosti. Zjistíte také, jaké přednosti jsou s a.s. spojeny. Pokud se rozhodnete pro založení a.s. u nás, budete jich moci sami využít ve vlastní prospěch.